Aanmelden en indicatie

Algemeen

Driestroomhuis Nistelrode is een gezinshuis dat 7 dagen per week 24 uurs opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar. Er is op dit moment plek voor maximaal 2 kinderen.
Wij richten ons in principe op langdurige zorg, dus een lang(er)durig verblijf van de kinderen. Wanneer de gezinssamenstelling het toelaat, kan in incidentele gevallen ook crisisopvang geboden worden.

Bij de kinderen die wij opnemen, is het van belang dat zij gebaat zijn bij opgroeien in een gezinssituatie. Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVG 1 en LVG 2), eventueel in combinatie met problemen op (diverse) ontwikkelingsgebieden, zijn bij ons welkom.  Omdat wij de kinderen opnemen in ons eigen gezin, zijn wij genoodzaakt een aantal stoornissen uit te sluiten, dit zijn seksueel ongeremd gedrag, antisociaal en agressief gedrag, psychiatrische stoornissen en lichamelijke beperkingen waarbij continu zorg en verpleging nodig is.

Kwaliteit

Driestroomhuis Nistelrode  is een franchiseonderneming van instelling De Driestroom (www.driestroom.nl). Naast onze eigen zorg en aandacht voor kwaliteit, draagt De Driestroom door middel van de expertise van de hoofdbehandelaar en diverse kwaliteitsnormen en -eisen aan de gezinshuizen, zorg voor een constant en hoog niveau van kwaliteit van de zorg voor de kinderen. Klik hier voor meer informatie over De Driestroom.

Indicatie

Voor plaatsing in ons gezinshuis is een geldige indicatie ‘zorg met verblijf’ afgegeven door Bureau Jeugdzorg  of  van het Centrum Indicatiestelling Zorg voor aanvang van de opname een vereiste. Heeft u vragen over de juiste indicatie, neemt u dan contact op met De Driestroom.

Bekostiging

Bekostiging van verblijf en zorgverlening geschiedt op basis van ZIN of PGB. Daarnaast blijven ouders verantwoordelijk voor kosten van kleding, sportclubs, school, enz. Een duidelijk overzicht vindt u in de informatiebrochure.

Opname

Als u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij het Driestroomloket, tel. 0481-375555