Ouders

Driestroomhuis Nistelrode

Kennismaking

De zorg voor uw kind aan anderen overlaten, is één van de moeilijkste dingen. Wij kunnen ons dat goed voorstellen. Het is daarom van belang te weten waar uw kind terecht komt en zelf uw mening te vormen over de toekomstige woonplek van uw kind. Hiervoor wordt u uitgenodigd om samen met de plaatser en/of gezinsvoogd langs te komen, zodat we kunnen kennismaken en u de woning kunt zien.

Wonen en dan?

Wanneer uw kind bij ons komt wonen, stellen wij samen met onze zorgcoördinator, u als ouder en de plaatser/gezinsvoogd een zorgplan op. Hierdoor kunnen we zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Dit zorgplan vormt de basis om alle mogelijkheden op het gebied van wonen, ontspanning, dagbesteding en zorg in kaart te brengen. Minimaal 1x per jaar bespreken wij dit plan met de ouders/vertegenwoordiger en als het nodig is, vindt vaker een gesprek plaats. Vervolgens wordt waar nodig of gewenst het zorgplan aangepast of veranderd.

Verder ontvangen ouders van ons een informatiemap waarin afspraken over huisregels en gewoonten in ons gezinshuis staan en waarin informatie over de ouderbijdrage vermeld staat.

Driestroomhuis Nistelrode
Driestroomhuis Nistelrode

Contact met uw kind

Afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de plaatser en/of gezinsvoogd van uw kind, onderhoudt u het contact met hem of haar. Daarnaast zijn er met ons als gezinshuisouders afspraken te maken over het via de mail op de hoogte houden van hoe het met uw kind gaat.

Wij maken de kinderen altijd duidelijk dat wij nooit hun papa en mama zullen worden maar dat we wel graag voor hen willen zorgen.